LOFTYのメンバー

KURATO TSUBASA

BABA YUTA

TAKADA KAZUKI

KURATO TSUBASA

BABA YUTA
TAKADA KAZUKI
KUDO YUKA

OMURA YUYA

OZAKI TAIRA
KARAHASHI AKANE
TAKAHASHI YUKI
NAGAI NANAMI

KUDO YUKA

OMURA YUYA

OZAKI TAIRA

KARAHASHI AKANE

TAKAHASHI YUKI

NAGAI NANAMI

MEMBER OF LOFTY